Page:Sibu Congkan0294-酈道元-水經注-12-06.djvu/154

此页尚未校对


 臣曰以北山石為槨用紵絮斮陳漆其間豈可動哉

 釋之曰使其中有可欲雖錮南山猶有隙使無可欲

 雖無石槨又何戚焉文帝曰善拜廷尉韋昭曰高岸

 夾水為厠今斯原夾二水也案又東過霸陵縣北至此原本訛在後灌水又

 北注于渭之後朱謀㙔本訛在又逕藕原東東南注于渭之後今改正霸水又北㑹兩

 川又北故渠右出焉案渠右近刻訛作源左霸水又北逕王莽

 九廟南王莽地皇元年博徵天下工匠壞撤西苑建

 章諸宫館十餘所取材瓦以起九廟算及吏民以義

 入錢穀助成九廟廟殿皆重屋太初祖廟東西南北