Page:Sibu Congkan0294-酈道元-水經注-12-06.djvu/179

此页尚未校对


 水出英山北流與招水相得案此下近刻衍水字亂流西北

 注于灌灌水又北注于渭案經文又東過鄭縣北至此原本訛在前又逕藕原

 東東南流注于渭後朱謀㙔本訛在謂之馬冢後辯詳又東過霸陵縣北下渭水又東西

 石橋水南出馬嶺山積石據其東麗山距其西源泉

 上通懸流數十與華岳同體其水北逕鄭城西水上

 有橋橋雖崩褫舊跡猶存東去鄭城十里故世以橋

 名水也而北流注于渭闞駰謂之新鄭水渭水又東

 逕鄭縣故城北史記秦武公十年縣之鄭桓公友之

 故邑也漢書薛瓚注言周自穆王已下都于西鄭不