Page:Sibu Congkan0294-酈道元-水經注-12-06.djvu/184

此页尚未校对


 華隂平舒道曰為遺鎬池君使者致之乃二十八年

 渡江所沈璧也卽江神返璧處也渭水之陽卽懷德

 縣界也城在渭水之北沙苑之南卽懷德縣故城也

 世謂之高陽城非矣地理志曰禹貢北條荆山在南

 山下有荆渠卽夏后鑄九鼎處也王莽更縣曰德驩

 渭水又東逕長城北長澗水注之水南出太華之山

 側長城東而北流注于渭水史記秦孝公元年楚魏

 與秦接界魏築長城自鄭濵洛者也

又東過華隂縣北