Page:Sibu Congkan0294-酈道元-水經注-12-06.djvu/185

此页尚未校对


 洛水入焉闞駰以為漆沮之水也案近刻作焉曹瞞傳曰

 操與馬超隔渭水每渡渭輙為超騎所衝突地多沙

 不可築城婁子伯説今寒可起沙為城以水灌之一

 㝛而成操乃多作縑嚢以堙水夜汲作城比明城立

 案近刻脱比明城三字于是水之次也渭水逕縣故城北春秋

 之隂晉也秦惠文王五年改曰寧秦漢高帝八年

 名華隂王莽之華壇也案壇近刻訛作疆縣有華山山海經

 曰其高五千仞削成而四方逺而望之又若華狀西

 南有小華山也韓子曰秦昭王令工施鉤梯上華山