Page:Sibu Congkan0294-酈道元-水經注-12-06.djvu/80

此页尚未校对


 焉案閤近刻訛作閣脱川字其水又西歴蒲池郊石魯水出東南

 石魯溪西北注之其水又西歴略陽川西得破社谷

 水次西得平相谷水又西得金里谷水又西得南室

 水又西得蹏谷水竝出南山北流于略陽城東揚波

 北注川水又西逕略陽道故城北埿渠水出南山

 近刻訛作渥北逕埿峽北入城建武八年中郎將來歙與

 祭遵所部護軍王忠右輔將軍朱寵將二千人皆持

 鹵刀斧自安民縣之楊城元始二年平帝罷安定滹

 沱苑以為安民縣起官寺市里元始二年至此乃注内之小注近刻元