Page:Sibu Congkan0294-酈道元-水經注-12-06.djvu/86

此页尚未校对


 黄瓜西谷東流逕黄瓜縣北又東淸溪白水左右夾

 注又東北大旱谷水南出旱溪歴澗北流泉溪委漾

 同注黄瓜水黄瓜水又東北歴赤谷咸歸于藉藉水

 又東得毛泉谷水案得近刻作合又東逕上邽城南案此下近刻衍

 得覈泉水竝出南山北流注于藉藉水卽洋水也

 北有濛水注焉水出縣西北邽山翼帶衆流積以成

 溪東流南屈逕上邽縣故城西側城南出上邽故邽

 戎國也秦武公十年伐邽縣之舊天水郡治五城相

 接北城中有湖水有白龍出是湖風雨隨之故漢武