Page:Sibu Congkan0294-酈道元-水經注-12-06.djvu/94

此页尚未校对


 西遊者遇老子彊令之著書耳不得已為著道徳二

 經謂之老子書也有老子廟干寶搜神記云老子將

 西入闗闗令尹喜好道之士覩眞人當西乃要之途

 也皇甫士安高士傳云老子為周柱下史及周衰乃

 以官隠為周守藏室史積八十餘年好無名接而世

 莫知其眞人也至周景王十年孔子年十七遂適周

 見老耼然幽王失道案失下近刻衍其字平王東遷闗以捍移

 人以職徙尹喜候氣非此明矣案此下近刻衍而字往逕所由

 兹焉或可渭水又東逕西武功北俗以為散闗城