Page:Sibu Congkan0295-酈道元-水經注-12-07.djvu/109

此页尚未校对


 許男于洧上者也漢章帝建初四年案此下近刻衍更字封馬

 光為侯國春秋佐助期曰漢以許失天下及魏承漢

 歴遂改名許昌也城内有景福殿基魏明帝太和中

 造準價八百餘萬洧水又東入汶倉城内俗以是水

 為汶水故有汶倉之名非也蓋洧水之邸閣耳洧水

 又東逕鄢陵縣故城南案鄢近刻訛作𨼆下同李竒曰六國為

 安陵也昔秦求易地唐且受使于此漢高帝十二年

 封都尉朱濞為侯國案朱近刻訛作諸王莽更名左亭洧水

 又東鄢陵陂水注之水出鄢陵南陂東西南流注于