Page:Sibu Congkan0295-酈道元-水經注-12-07.djvu/113

此页尚未校对


 又南積而為陂陂之西北即長社城案社近刻訛作舍陂水

 東翼洧堤西面茅邑自城北門列築堤道迄于此岡

 世尚謂之茅岡即經所謂茅城邑也案茅城邑近刻訛作茅邑地

 陂水北出東入洧津西納北異流案此句有脫誤未詳

又東過習陽城西折入于潁

 洧水又東南逕辰亭東俗謂之田城非也蓋田辰聲

 相近城亭音韻聨故也經書魯宣公十一年楚子陳

 侯鄭伯盟于辰陵也京相璠曰潁川長平有故辰亭

 杜預曰長平縣東南有辰亭今此城在長平城西北