Page:Sibu Congkan0296-酈道元-水經注-12-08.djvu/148

此页尚未校对


 水謂之泇水南逕剛亭城又南至下邳入泗謂之武

 原水口也又有桐水出西北東海容丘縣東南至下

 邳入泗泗水東南逕下相縣故城東案逕近刻訛作至王莽

 之從徳也城之西北有漢太尉陳球墓墓前有三碑

 是弟子管寧華歆等所造初平四年曹操攻徐州破

 之拔取慮睢陵夏丘等縣以其父避難被害于此屠

 其男女十萬泗水為之不流自是數縣人無行跡亦

 爲暴矣泗水又東南得睢水口泗水又逕㝛預城之

 西又逕其城南故下邳之㝛留縣也王莽更名之曰