Page:Sibu Congkan0296-酈道元-水經注-12-08.djvu/155

此页尚未校对


 案近刻訛作䝉隂山東北流昔琅邪承宮避亂此山立性好仁

 不與物競人有認其黍者捨之而去其水東北流入

 于沂沂水又南逕陽都縣故城東縣故陽國也齊同

 盟齊利其地而遷之者也漢高帝六年封將軍丁復

 為侯國沂水又南與䝉山水合水出䝉山之隂東流

 逕陽都縣南東注沂水沂水又左合温水水上承温

 泉陂而西南入于沂水者也

南過琅邪臨沂縣東又南過開陽縣東

 沂水南逕中丘城西春秋隱公七年夏城中丘左傳