Page:Sibu Congkan0296-酈道元-水經注-12-08.djvu/27

此页尚未校对


 云貰貫字相似貫在齊謂貫澤也是矣案近刻訛作以非此

 也今于此地更無他城在䝉西北惟是邑耳考文準

 地貰邑明矣非亳可知汳水又東逕𫎇縣故城北

 原本及近刻竝訛作違今改正俗謂之小䝉城也西征記城在汳水

 南十五六里即莊周之本邑也為䝉之漆園吏郭景

 純所謂漆園有傲吏者也悼恵施之沒杜門于此邑

 矣汳水自縣南出今無復有水惟睢陽城南側有小

 水南流入于睢城南二里有漢太傅掾橋載墓碑載

 字元賓梁國睢陽人也睢陽公子熹平五年立城東