Page:Sibu Congkan0296-酈道元-水經注-12-08.djvu/62

此页尚未校对


 昔汝南步遊張少失其母及爲縣令遇母于此乃

 使良馬踟蹰輕軒罔進顧訪病姬乃其母也誠願㝛

 憑而冥感昭徵矣睢水又東合烏慈水水出縣西南

 烏慈渚潭漲東北流與長直故瀆合瀆舊上承蘄水

 案瀆近刻訛作溝北流八十五里注烏慈水烏慈水又東逕

 取慮縣南又東屈逕其城東而北流注于睢睢水又

 東逕睢陵縣故城北漢武帝元朔元年封江都易王

 子劉楚爲侯國王莽之睢陸也睢水又東與潼水故

 瀆㑹舊上承潼縣西南潼陂東北流逕潼縣故城北