Page:Sibu Congkan0296-酈道元-水經注-12-08.djvu/9

此页尚未校对


 里有故承匡城谷水又東南逕已吾縣故城西陳留

 風俗𫝊曰縣故宋也雜以陳楚之地故梁國寧陵縣

 之徙種龍鄉也以成哀之世戸至八九千冠帶之徒

 求置縣矣永元十一年陳王削地以大棘鄉直陽鄉

 十二年自鄢隸之案近刻脫十二年三字鄢訛作隱命以嘉名曰已

 吾猶有陳楚之俗焉谷水又東逕柘縣故城東地理

 志淮陽之屬縣也城内有柘令許君清徳頌石碎字

 紊惟此文見碑城西南里許有漢陽臺令許叔種碑

 案近刻臺字種字互訛光和中立又有漢故樂成陵令太尉掾