Page:Sibu Congkan0297-酈道元-水經注-12-09.djvu/30

此页尚未校对


 所徙臨淄城也世謂之虜城言齊湣王伐燕燕王噲

 死虜其民實諸郭因以名之案近刻訛作寳居因郭以名之秦始皇

 三十四年滅齊為郡治臨淄漢高帝六年案近刻脱帝字

 子肥于齊為王國王莽更名濟南也戰國策曰田單

 為齊相過淄水有老人涉淄而出不能行坐沙中單

 乃解裘于斯水之上也

又東過利縣東

 淄水自縣東北流逕東安平城北又東逕巨淀縣故

 城南案巨淀漢書作鉅定征和四年漢武帝幸東萊臨大海三