Page:Sibu Congkan0297-酈道元-水經注-12-09.djvu/45

此页尚未校对


 漢靈帝熹平五年立其題云梧臺里系水又西逕葵

 丘北春秋莊公八年襄公使連稱管至父戍葵丘京

 相璠曰齊西五十里有葵丘地若是無庸戍之案近刻脱

 僖公九年齊桓㑹諸侯于葵丘宰孔曰齊侯不務

 脩徳而勤逺略明葵丘不在齊也案近刻脱明字引河東汾

 隂葵丘案河東原本及近刻竝訛作胡廣今改正山陽西北葵城宜在此

 非也余原左傳連稱管至父之戍葵丘以瓜時為徃

 還之期案為今刻訛作而請代弗許將為齊亂故令無寵之

 妹候公于宮案妹近刻訛作姝因無知之絀案近刻訛作出遂害襄