Page:Sibu Congkan0298-酈道元-水經注-12-10.djvu/107

此页尚未校对


 巡行所築也淯水又屈而逕其縣南故南都賦所言

 淯水蕩其胷者也王莽地皇二年朱鮪等共于城南

 㑹諸將設壇燔燎立聖公為天子于斯水上世語曰

 張繡反公與戰敗子昂不能騎進馬于公而昂遇害

 魏書曰公南征至宛案近刻脫南字臨淯水祠陣亡將士

 刻脫陣字歔欷流涕衆皆哀慟淯水又南梅溪水注之水

 出縣北紫山南逕百里奚故宅奚宛人也于秦為賢

 大夫所謂迷虞智秦者也梅溪又逕宛西呂城東

 近刻訛作紫史記曰呂尚先祖為四岳佐禹治水有功虞