Page:Sibu Congkan0298-酈道元-水經注-12-10.djvu/142

此頁尚未校對


 

又北過安豐縣東

 決水自雩婁縣北逕雞備亭春秋昭公二十三年吳

 敗諸侯之師于雞父者也安豐縣故城今邊城郡治

 也王莽之美豐也案美豐近刻作美風世祖建武八年封大將

 軍涼州牧竇融為侯國晉立安豐郡決水自縣西北

 流逕蓼縣故城東又逕其北漢高帝六年封孔藂為

 侯國世謂之史水案史近刻訛作決宋永嘉中置史水縣取水以名縣決水又

 西北案決近刻訛作也灌水注之其水導源廬江金蘭縣西