Page:Sibu Congkan0298-酈道元-水經注-12-10.djvu/29

此页尚未校对


 水出涅陽縣西北岐棘山東南逕涅陽縣故城西漢

 武帝元朔四年封路最為侯國王莽之所謂前亭也

 應劭曰在涅水之陽矣縣南有二碑碑字紊滅不可

 復識云是左伯豪碑案伯豪近刻訛作桃伯涅水又東南逕安

 衆縣堨而為陂謂之安衆港魏太祖破張繡于是處

 與荀彧書曰繡遏吾歸師迫我死地盖于二水之間

 以為沿涉之艱阻也涅水又東南流注于湍水

又東南至新野縣

 湍水至縣西北東分為鄧氏陂漢太傅鄧禹故宅與