Page:Sibu Congkan0298-酈道元-水經注-12-10.djvu/43

此页尚未校对


 與醴水同源俱導西流為醴東流為淮案此下近刻衍自字

 流地下三十許里東出桐柏之大復山南謂之陽口

 水南即復陽縣也闞駰言復陽縣胡陽之樂鄉也元

 帝元延二年置在桐柏大復山之陽故曰復陽也東

 觀漢記曰朱祐少孤歸外家復陽劉氏山南有淮源

 廟廟前有碑是南陽郭苞立又二碑竝是漢延熹中

 守令所造文辭鄙拙殆不可觀故經云東北過桐柏

 也淮水又東逕義陽縣案此八字原本及近刻竝訛作經縣南對固

 成山山有水注流數丈洪濤灌山遂成巨井謂之石