Page:Sibu Congkan0298-酈道元-水經注-12-10.djvu/57

此页尚未校对


 爲富陂侯十三州志曰漢和帝永元九年分汝陰置

 多陂塘以溉稻故曰富陂縣也谷水又東于汝陰城

 東南注淮案近刻脫淮字淮水又東北左㑹潤水案此九字原本及近

 刻竝訛作經水首受富陂東南流爲髙塘陂又東積而爲

 陂水東注焦陵陂陂水北出爲鮦陂陂水潭漲引瀆

 北注汝陰四周隍塹下注潁水焦湖東注謂之潤水

 逕汝陰縣東逕荆亭北而東入淮案近刻脫淮字淮水又東

 北窮水入焉案此九字原本及近刻竝訛作經水出六安國安風縣

 窮谷案風近刻訛作豐下同春秋左傳楚救𤅬司馬沈尹戍與