Page:Sibu Congkan0298-酈道元-水經注-12-10.djvu/72

此页尚未校对


 十里有故楊梁城案近刻脫城字今曰陽亭也俗名之曰縁

 城非矣西北去梁國八十里渙水又東逕沛郡之建

 平縣故城南漢武帝元鳳元年案近刻脫元鳳二字封杜延年

 爲侯國王莽之田平也又東逕酇縣故城南春秋襄

 公十年公㑹諸侯及齊世子光于䣜今其地䣜聚是

 也王莽之酇治矣渙水又東南逕費亭南漢建和元

 年封中常侍沛國曹騰爲侯國騰字季興譙人也永

 初中定桓帝策封亭侯此城即其所食之邑也渙水

 又東逕銍縣故城南昔吳廣之起兵也使葛嬰下之