Page:Sibu Congkan0298-酈道元-水經注-12-10.djvu/78

此页尚未校对


 逕夏丘縣故城北又東南逕潼縣南又東流入徐縣

 東絶歴澗又東逕大徐縣故城南又東注于淮淮水

 又東歴客山逕盱眙縣故城南案此十四字原本及近刻竝訛作經

 理志曰都尉治漢武帝元朔元年封江都易王子劉

 䝉之為侯國王莽更名之曰匡武淮水又東逕廣陵

 淮陽城南案廣陵下近刻衍歴字復脫南字城北臨泗水案近刻脫城字

 于二水之間述征記淮陽太守治自後置戍縣亦有

 時廢興也

又東北至下邳淮陰縣西泗水從西北來流注之