Page:Sibu Congkan0299-酈道元-水經注-12-11.djvu/104

此页尚未校对


 山沿次江陰故得是名矣仲雍謂之五圻江水左則

 巴水注之案此八字原本及近刻竝訛作經水出雩婁縣之下靈山

 即大别山也與決水同出一山故世謂之分水山亦

 或曰巴山南歴蠻中呉時舊立屯于水側引巴水以

 溉野又南逕巴水戍南流注于江謂之巴口又東逕

 軑縣故城南案此八字原本及近刻竝訛作經弦國也春秋僖公

 五年秋楚滅弦弦子奔黄者也漢惠帝元年封長沙

 相利倉為侯國城在山之陽南對五洲也江中有五

 洲相接故以五洲為名宋孝武帝舉兵江州案近刻訛作洲