Page:Sibu Congkan0299-酈道元-水經注-12-11.djvu/26

此页尚未校对


 諸縣咸以溉灌故語曰綿洛為沒沃也綿水至江陽

 縣方山下入江謂之綿水口亦曰中水案近刻脱亦字江陽

 縣枕帶雙流據江洛㑹也漢景帝六年封趙相蘇嘉

 為侯國江陽郡治也故犍為枝江都尉建安十八年

 劉璋立案此二十字原本及近刻竝訛在後蠶桑魚鹽家有焉之下又枝訛作岐攷華陽國志江

 陽郡本犍為枝江都尉建安十八年劉璋立郡江陽縣郡治漢安縣郡東五百里然則此條不得係之漢

 安下明係錯簡今改正江中有大闕小闕焉案近刻闕訛作門季春之

 月則黄龍堆没闕乃平也案近刻訛作季秋之月則黄鱗魚死漚也昔世

 祖微時過江陽縣有一子望氣者言江陽有貴兒象