Page:Sibu Congkan0299-酈道元-水經注-12-11.djvu/90

此页尚未校对


 又東北逕石子岡案近刻東北下有流字岡上有故城即州

 陵縣之故城也莊辛所言左州侯國矣又東逕州陵

 新治南王莽之江夏也港水東南流注于江謂之洋

 口南對龍穴洲沙陽洲之下尾也洲裏有駕部口宋

 景平二年迎文帝于江陵法駕頓此因以為名文帝

 車駕發江陵至此黑龍躍岀負帝所乗舟左右失色

 上謂長史王曇首曰乃夏禹所以受天命矣我何德

 以堪之故有龍穴之名焉江水又東右得聶口案近刻脱

 又字此八字原本及近刻竝訛作經江浦也左對聶洲江水左逕百人