Page:Sibu Congkan0300-酈道元-水經注-12-12.djvu/111

此頁尚未校對


 桂聲相近故字隨讀變經仍其非矣桂水出桂陽縣

 北界山山壁髙聳三面特峻石泉懸注瀑布而下北

 逕南平縣而東北流屆鍾亭右㑹鍾水通爲桂水也

 故應劭曰桂水出桂陽東北入湘

又北過魏寜縣之東

 魏寜故陽安也晉太康元年改曰晉寜縣在桂陽郡

 東百二十里縣南西二面阻帶淸溪桂水無出縣東

 理蓋縣邑流移今古不同故也

又北入于湘案此五字近刻與上經文連接又下有東字