Page:Sibu Congkan0300-酈道元-水經注-12-12.djvu/119

此页尚未校对


 醇美謂之酃酒歳常貢之湖邊尚有酃縣故治西北

 去臨承縣十五里案西北上近刻有此字從省隸案宋太元二十年省酃縣

 入臨承此三字上當冇脫文十三州志曰大别水南出耒陽縣太

 山北至酃縣入湖也

北入于湘

 耒水西北至臨承縣而右注湘水謂之耒口也

洣水出荼陵縣上鄉西北過其縣西

 水出江州安成郡廣興縣太平山案成近刻訛作城西北流

 逕荼陵縣之南漢武帝元朔四年封長沙定王子節