Page:Sibu Congkan0300-酈道元-水經注-12-12.djvu/127

此页尚未校对


 劉蒼爲侯國卽王莽之用成也案用漢書作思呉寳鼎中立

 以爲安成郡案成近刻訛作城東至廬陵入湖漢水也

又東北過石陽縣西

 漢和帝永平九年分廬陵立漢獻帝初平二年呉長

 沙桓王立廬陵郡治此豫章水又逕其郡南城中有

 井其水色半淸半黄黄者如灰汁取作飲粥悉皆金

 色而甚芬香

又東北過漢平縣南又東北過新淦縣西

 牽水西出宜春縣漢武帝元光六年封長沙定王子