Page:Sibu Congkan0300-酈道元-水經注-12-12.djvu/5

此页尚未校对


 不能去案小近刻訛作一背龍而坐龍因䑛之案䑛近刻訛作拕據後漢

 書及華陽國志改正其母鳥語謂背爲九謂坐爲隆因名爲九

 隆案華陽國志作元隆云元隆猶漢言陪坐也及長諸兄遂相共推九隆

 爲王後牢山下有一夫一婦生十女九隆皆以爲妻

 遂因孳育皆畫身像龍文衣皆著尾九隆死世世不

 與中國通漢建武二十三年王遣兵來乘革船南下

 案近刻脱來字又此句之下衍水字攻漢鹿茤民案茤近刻訛作崩下同鹿茤民

 弱小将爲所擒于是天大震雷疾雨南風漂起水爲

 逆流波湧二百餘里革船沈沒溺死數千人後數年