Page:Sibu Congkan0308-劉知幾-史通-4-4.djvu/122

此页尚未校对


題蜀本史通後

在史館日嘗於同年崔君子鐘家𫉬見

史通寫本訛誤當時苦於難讀也年力旣

徃善本未忘嘉靖甲午之𡻕叅政江藩時

同鄊王君舜典以左轄遷自川蜀惠之刻

本讀而終篇已乃采為會要頗亦恨蜀本

之未盡善也明年乙未承乏西来得因舊

刻校之𥙷殘刓繆凢若干言乃又訂其錯