Page:Sibu Congkan0323-桓寬-鹽鐵論-2-1.djvu/12

此页尚未校对


鹽鐡論卷第一

      漢桓 寛 撰

 本議第一 力耕第二 通有第三

 錯幣第四 禁耕第五 復古第六

  本議第一

始元六年有詔書使丞相御史與所舉賢良

文學語問民間所疾苦文學對曰竊聞治人之

道防淫佚之原廣道德之端抑末利而開仁義

毋示以利然後敎化可興而風俗可移也今郡