Page:Sibu Congkan0336-荀悅-申鑒-1-1.djvu/62

此页尚未校对


累世承平豪富吏民訾數鉅萬而貧弱愈囷冝略爲限丞相孔光大司空何武奏請諸侯

王列侯皆得名田國中列侯在長安公主名田縣道及關内侯吏民名田皆母過三十頃

時丁傅用事董賢隆貴皆不便也後遂寢不行或曰復井田與曰否

專地非古也井田非今也言專地固非隆古之典而井田廢久

又非今所可行然則如之何曰耕而勿有以俟制度

可也耕而勿有不得賣買由已以俟制度不得踰限也此一首所謂議專地也

或問貨曰五銖之制冝矣太公爲周立九府圜法錢圜函方輕

重以銖至漢孝武元狩五年初鑄五銖錢至平帝元始中成錢二百八十億萬餘王莽居

攝變漢制於是更造大錢重十一銖又曰大錢五十又造契刀錯刀與五銖凡四品並行