Page:Sibu Congkan0338-王通-文中子中説-1-1.djvu/181

此页尚未校对


周齊分霸卒併於西始於甲寅終於庚子皆如其言

明年辛丑歲隋高祖受禪果以恭儉定天下開皇元

年安康獻公老于家謂銅川府君曰𨵿生殆聖矣其

言未來若合符契門皇四年銅川夫人經山梁履

䂖而有娠旣而生文中子先丙午之期者文中子知

書矣二載爾獻之公筮之曰此子當知矣開皇六年

丙午文中子知書矣厥聲載路九年己酉江東平高

祖之政始迨仁壽四年甲子文中子謁見高祖而道

不行大業之政甚於桀紂於是文中子曰不可以有

爲矣遂退居汾陽續詩書論禮樂江都失守文中寢

疾歎曰天將啓堯舜之運而吾不遇焉嗚呼此𨵿先