Page:Sibu Congkan0347-房玄齡-管子-4-4.djvu/141

此页尚未校对


刻始完好無闕豈非快事取對頋氏小字本高岀一籌當是勅先所

 據以校劉績之本者也後錢唐友人來詢之知嘉興所見者即此鈔

 本其不肯明言在書肆者恐余捷足先淂孰知已有代購之人為為

 始始終之俾作两美之合㦲嘉慶丙寅立冬後一日士礼居重裝并

 記         蕘翁黄丕烈    戊辰正月从瞿氏叚得此本与海寍唐耑甫

    常孰張純卿同校一過于趙刻本之上解

    記此戴望峜于冶城山書局