Page:Sibu Congkan0387-唐慎微-重修政和證類本草-12-12.djvu/206

此页尚未校对


奏可至四年九月又准

勑差太子中舎陳檢同校正五年八月𥙷注本草成書先上

之十一月十五日准

勑差光禄寺丞髙保衡同共覆校至六年十二月繕寫成版

様依舊并目録二十一卷仍

賜名曰嘉祐𥙷注神農本草

嘉祐五年八月十二日進

   圖經本草奏𠡠

嘉祐三年十月校正醫書所奏竊見唐顯慶中詔修本草當

時修㝎注釋本經外又取諸藥品繪畫成圖别撰圖經辨别

諸藥最為詳備後来失傳罕有完本𣣔望下應係産藥去處

今識别人子細詳認根莖苗葉花實形色大小并蟲魚鳥獸