Page:Sibu Congkan0399-焦贛-焦氏易林-16-04.djvu/88

此页尚未校对


烏升鵲舉照臨東海厖降庭堅爲陶

 叔後封於英六履福爲厚

  髙陽氏才子八人厖降庭堅其二

  子也庭堅即臯陶字英六春秋時

  二小國見春秋魯文公十八年

大過

 北方多𬃷橘柚所聚荷囊載𮮐盈我

 筐筥