Page:Sibu Congkan0437-王充-論衡-8-5.djvu/87

此页尚未校对


雨案蟲滅之時則吏未必伏罰也陸田之中時有䑕

水田之中時有魚蝦蟹之類皆為穀害或時希出而

暫為害或常有而為災等類衆多應何官吏魯宣公

履畒而稅應時而有蝝生者或言若蝗蝗時至蔽天

如雨集地食物不擇穀草察其頭身象類何吏變復

之家謂蝗何應建武三十一年蝗起太山郡西南過

陳留河南遂入夷狄所集郷縣以千百數當時郷縣

之吏未皆履畒蝗食穀草連日老極或蜚徙去或止

枯死當時郷縣之吏未必皆伏罪也夫蟲食穀自有

止期猶蠶食桑自有足時也生出有日死極有月期