Page:Sibu Congkan0444-魏徵-羣書治要-16-02.djvu/176

本页面已复核


六年,楚有雲如衆赤鳥,夾日而飛三日。楚子使

問諸周太史,周太史曰:「其當王身乎!日爲人君,妖氣守之,

故爲當王身。若禜之,可移於令尹司馬。」禜,禳祭。王曰:「除

腹心之疾,而寘諸股肱何益?不穀不有大過,天

其夭諸,有罪受罰,又焉移之?」遂不禜。孔子曰:「楚

昭王知大道矣!其不失國也宜哉!」

十一年吳子將伐齊,越子率其衆以朝焉,王及

列士,皆有饋賂。吳人皆喜,唯子胥懼曰:「是豢吳

也夫!」豢,養也。若人養犠牲,非愛之,將殺之。諫曰:「越在我心腹之疾