Page:Sibu Congkan0461-劉歆-西京雜記-1-1.djvu/6

此页尚未校对


㦲縁其書罕傳故關中稱多古圖籍

亦獨闕之余携有舊本在巾笥中㑹

左使百川張公下車宣條敦修古藝

憲之事余因岀其書商之遂命工鋟

梓置省閣中以存舊而廣傳不知好

古者視之果何如也嘉靖壬子夏四

月上日河汾孔天胤識