Page:Sibu Congkan0462-劉義慶-世説新語-3-1.djvu/52

此页尚未校对


不足貴也士元曰僕生出邊垂寡見大義若不一

叩洪鍾伐雷鼓則不識其音響也

劉公幹以失敬罹罪典略曰劉楨字公幹東平寧陽建安十六年世子為五官中

郎將妙選文學使楨隨侍太子酒酣坐歡乃使夫人甄氏出拜坐上客多伏而楨獨平視他日公聞乃收

楨減死輸作部文士傳曰楨性辯捷所問應聲而荅坐平視甄夫人配輸作部使磨石武帝至尚方觀作

者見楨匡坐正色磨石武帝問曰石何如楨因得喻己自理跪而對曰石出荆山懸巖之巔外有五色之

章内含卞氏之珍磨之不加瑩雕之不增文稟氣堅貞受之自然顧其理枉屈紆繞而不得申帝顧左右

大笑即日赦之文帝問曰卿何以不謹於文憲楨荅曰臣誠

庸短亦由陛下綱目不踈魏志曰帝諱丕字子桓受漢禪按諸書或云楨被刑

魏武之世建安二十年病亡後七年文帝乃即位而謂楨得罪黄初之時謬矣