Page:Sibu Congkan0462-劉義慶-世説新語-3-1.djvu/83

此页尚未校对


陽爲益州刺史行部至邛僰九折坂歎曰奉先人遺體奈何數乘此險以病去官後王尊為刺史至其坂

問吏曰非王陽所畏之道邪吏曰是叱其馭曰驅之王陽為孝子王尊為忠臣

初熒惑入太微尋廢海西晉陽秋曰泰和六年閏十月熒惑入太微端門十一

月大司馬桓温廢帝為海西公晉安帝紀曰桓温於枋頭奔敗知民望之去也乃屠𡊮真於夀陽既而謂

郗超曰足以雪枋頭之耻乎超曰未厭有識之情也公六十之年敗於大舉不建髙世之勲未足以鎮厭

民望因說温以廢立之事時温夙有此謀深納超言遂廢海西簡文登阼復人太微

帝惡之徐廣晉紀曰咸安元年十二月熒惑逆行入太微至二年七月猶在焉帝懲海西之事心

甚憂時郗超為中書在直中興書曰超字景興髙平人司空愔之子也少而卓

犖不羈有曠世之度累遷中書郎司徒左長史引超入曰天命脩短故非所

計政當無復近日事不超曰大司馬方將外固封疆