Page:Sibu Congkan0463-劉義慶-世説新語-3-2.djvu/44

此页尚未校对


謝公聞羊綏佳致意令來終不肯詣羊氏譜曰綏字仲彦太山人父

楷尚書郎綏仕至中書侍郎後綏爲太學博士因事見謝公公即

取以爲主簿

王右軍與謝公詣阮公阮思曠也至門語謝故當共推主

人謝曰推人正自難

太極殿始成徐廣晉紀曰孝武寧康二年尚書令王彪之等啓攺作新宫太元三年二月内

外軍六千人始營築至七月而成太極殿高八丈長二十七丈廣十丈尚書謝萬監視賜爵闗内侯大匠

毛安之闗中侯王子敬時爲謝公長史謝送版使王題之王

有不平色語信云可擲著門外謝後見王曰題之上

殿何若昔魏朝韋誕諸人亦自爲也王曰魏阼所以