Page:Sibu Congkan0464-劉義慶-世説新語-3-3.djvu/213

此页尚未校对


  郡中舊有南史劉賔客集版皆廢于火世說亦

  不復在㳺到官始重刻之以存故事世說最後

  成因併識于卷末淳熈戊申重五日新定郡守

  笠澤陸游書
    嘉靖乙未𡻕吴郡袁氏嘉趣坣重雕

    𡊮夲初印譌字更多後刷者淂略脩技十之三四耳此亦𠝹依宋夲開雕但宋繫已有訛字必手勘數過方稱善夲也潁谷

嘉慶甲戌二月淂此本於玉峯書肆閏月従黄蕘翁假淂沈寳研挍本用朱筆過挍凡七日長洲吳嘉泰皆生甫志于露凝書屋