Page:Sibu Congkan0464-劉義慶-世説新語-3-3.djvu/40

此页尚未校对


趙母嫁女女臨去敕之曰慎勿為好女曰不為好可

為惡邪母曰好尚不可為其況惡乎列女傳曰趙姬者桐鄉令東郡

虞韙妻潁川趙氏女也才敏多覽韙既没文皇帝敬其文才詔入宫省上欲自征公孫淵姬上䟽以諌作

列女傳解號趙母注賦數十萬言赤烏六年卒淮南子曰人有嫁其女而教之者曰爾為善善人疾之對

曰然則當為不善乎曰善尚不可為而況不善乎景獻羊皇后曰此言雖鄙可以命世人

許允婦是阮衛尉女德如妹魏略曰允字士宗髙陽人少與清河崔賛俱發

名於冀州仕至領軍將軍陳留志名曰阮共字伯彦尉氏人清真守道動以禮讓仕魏至衛尉卿少子侃

字徳如有俊才而飭以名理風儀雅潤與嵇康為友仕至河内太守竒醜交禮竟允無

復入理家人深以為憂㑹允有客至婦令婢視之還

荅曰是桓郎桓郎者桓範也魏略曰範字允明沛郡人仕至大司農為宣王