Page:Sibu Congkan0471-段成式-唐段少卿酉陽雜俎-4-4.djvu/30

此页尚未校对


盡矣驚欲省其子王申怒之老人得好新婦喜極囈言

耶妻還睡復夢如初申與妻秉燭呼其子及新婦悉不

復應啓其戸户牢如鍵乃壞門闔纔開有物圎目鑿齒

體如藍色衝人而去其子唯餘腦骨及髪而已

枝江縣令張汀子名省躬汀亡因住枝江有張垂者舉

秀才下第客於蜀與省躬素未相識太和八年省躬晝

𥨊忽夢一人自言姓張名垂因與之接𭞹狎彌日將去

留贈詩一首曰戚戚復戚戚秋堂百年色而我獨茫茫

荒郊遇寒食驚覺遽錄其詩數日卒

江淮有何亞秦彎弓三百斤常解闘牛脱其一角又過