Page:Sibu Congkan0480-釋道宣-廣弘明集-12-04.djvu/10

此页尚未校对


是出家之人莫不感戴天澤但由僧等不能遵奉戒

行酬報國恩無識之徒非違造罪致令傅奕陳此惡

言躃踊痛心投骸無地然僧尼有罪甘受極刑恨奕

輕辱聖人言詞切害深恐邪見之者因此行非案春

魯莊公七年夏四月恒星不現夜明如日即佛生

時之瑞應也然佛有真應二身權實兩智三明八解

五眼六通神曰不可思議法號心行處滅其道也運

衆聖於泥洹其力也接下凡於苦海自後漢明帝永

平三年夢見金人已來像教東流靈瑞非一具在漢

魏諸史姚石等書至如道安道昱之輩圖澄羅什之