Page:Sibu Congkan0485-釋道宣-廣弘明集-12-09.djvu/66

此页尚未校对


廣𢎞明集卷第二十五

    唐 釋 道 宣 撰

 福田論煬(「旦」改為「𠀇」)大業三年新下律令格式令云諸僧道士等有所啓請者並先須致敬

  然後陳理雖有此令僧竟不行時沙門釋彦琮不忍其事乃著福田論以抗之意在諷刺

  言之者無罪聞之者以自誡也帝後朝見諸沙門並無致敬者大業五年至西京郊南大

  張文物兩宗朝見僧等依舊不拜下勑曰條令久行僧等何爲不致敬時明贍法師對曰

  陛下𢎞䕶三寳當順佛言經中不令拜俗所以不敢違教又勑曰若不拜敬宋武時何以

  致敬對曰宋武虐君偏政不敬交有誅戮陛下異此無得下拜勑曰但拜僧等峙然如是

  數四令拜僧曰陛下必令僧拜當脫法服著俗衣此拜不晚帝夷然無何而止明日設大

  齋法祀都不述之後語羣公曰朕謂僧中無人昨南郊對答亦有人矣爾後至終畢無拜