Page:Sibu Congkan0491-釋道世-法苑珠林-36-03.djvu/93

此页尚未校对


報未竟果此鬼身去寅年有四百部鬼大行疾癘所

應鍾灾者不忓道人耳而犯横極衆多濫福善故使

我來監察之也僧以食與之鬼曰我自有粮不得進

此食也含曰鬼多知我生何來何因作道人答曰人

中來出家因縁本誓願也問諸存亡生死所趣略皆

答對具有靈驗條次繁多故不曲載含曰人鬼道殊

汝既不求食何為久留鬼曰此間有一女子應在收

捕而奉戒精勤故難可得比日稽留用此故也藉亂

主人有愧不少自此已後不甚見形後徃視者但聞

語耳時元嘉十年也至三月二十八日語文宣云暫