Page:Sibu Congkan0494-釋道世-法苑珠林-36-06.djvu/132

此页尚未校对


 汎孚梵切浮也遵全切刻也户華力求普鄙切人名

 丘䖍切與愆同其據切懼也疑旣音戶滬瀆水名屋郭切善丹也

 儒稅切國名胡瓦切足骨也魯男

 常熟居士嚴濟施貲刻此法𫟍珠林第二十卷 呉江比丘明覺對 甌寜

 唐士登書 廬陵彭國禎刻萬曆辛卯夏淸涼山妙徳庵識